Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a szolgáltató (Szolgáltató) által üzemeltetett brickd.hu weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

Név: serve.red webfejlesztés

Székhely: 9012 Győr, Cseresznyés utca 7.

Adószám: 55702111-1-28

Telefon: +36 70 364 9991

Email cím: info@serve.red

A tárhely-szolgáltató adatai

Név: Tárhely.EU Kft.

E-mail: support@tarhely.eu

Levelezési cím: 1144 Bp., Ormánság u. 4. X./241.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzatértelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-t szükség esetén módosítsa, azonban erről minden esetben tájékoztatja a Felhasználókat.

1.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

2. A Brickd.hu szolgáltatásainak köre

2.1. Regisztráció

Az oldal bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges felhasználói fiókot regisztrálni, amely történhet e-mail címmel. Facebook fiókkal. vagy Google fiókkal.

A regisztrációhoz szükséges megadnia a nevét, e-mail címét, jelszavát, születési dátumát és el kell fogadnia jelen Általános Szolgáltatási feltételeinket is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően, a felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető / szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

2.2. LEGO Bázis

Az oldalon található LEGO adatbázis használata ingyenes mind a vendég, mind regisztrációval rendelkező felhasználók számára. A Gyűjteményhez adás, vagy a Kívánságlistához történő hozzáadás funkciója azonban csak a regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára érhető el. A regisztrált felhasználóinknak lehetőségük van hiányos adatok megadására a LEGO készletekkel kapcsolatban, ebben az esetben a felhasználó jelen szerződés elfogadásával vállalja, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg.

2.3. LEGO Piac

a regisztrált és bejelentkezett felhasználóknak lehetőségük van ingyenesen hirdetést feladni a LEGO Piacon. A felhasználó új hirdetés feladásával elfogadja és egyetért, hogy:

- az eladásra kínált készlettel valóban rendelkezik, a hirdetés feladása egyben szándéknyilatkozat is az adott készlet értékesítésére,

- a feltöltött adatok a valóságnak megfelelnek,

- a feltöltött képek és adatok nem tartalmaznak erkölcstelen, vagy másokat, esetleg személyiségi jogokat sértő tartalmakat.

A létrehozott hirdetést a megjelenés előtt minden esetben egy moderátor megvizsgálja, és hiányzó adat, vagy nem megfelelő tartalom esetén értesíti a felhasználót.

A hirdetések feladásával kapcsolatos részletes szabályzatot az alábbi linken érheti el.

2.4. Pont Shop

2.4.1. A brickd.hu oldal lehetőséget nyújt, az azt látogató regisztrált és bejelentkezett felhasználói számára, hogy pontokat gyűjtsenek. Pontokat az alábbi tevékenységek elvégzésével lehet szerezni:

Bejelentkezés az oldalra 10 pont naponta
Tartalom (cikkek, LEGO bázis készletek vagy LEGO piac hirdetések) megosztása a Facebookon (1) 5 pont / megosztás
Új (hiányzó) készlet jelzése a LEGO bázisban 4 pont / készlet
Készlet értékelése a LEGO bázisban (2) 3 pont / készlet
Hiányzó információ megadása készlethez a LEGO bázisban 2 pont / adat
Készlet építési idejének megadása a LEGO bázisban (2) 2 pont / készlet
Naponta kisorsolásra kerülő pontszám, az aznapi aktív felhasználók között (3) 100 pont
Oldal ajánlása barátoknak (4) 1000 pont / új felhasználó
ÚJSzavazat leadása a bejegyzésben 50 pont / szavazat

jelöli azokat a tevékenységeket, amelyekért emelt pontszám jár.

1. Naponta maximum 2 alkalommal

2. Naponta maximum 5 alkalommal

3. A sorsoláson azok a felhasználók vehetnek részt, akik az adott napon legalább 1 megosztást, értékelést, vagy építési időadatot rögzítettek. A nyeremény akkor is jóváírásra kerül, ha a felhasználó elérte a napi maximumot.

4. A pontszám akkor kerül jóváírásra, ha a meghívott barát regisztrál az oldalra és legalább 500 pontot összegyűjt.

Naponta maximum 100 pontot lehet gyűjteni.

A fenti táblázatban felsorolt pontértékeket az oldalon vásárolható különböző szolgáltatások segítségével meg lehet emelni.

2.4.2. Felhasználási feltételek

Fontos azonban, hogy pontokat kizárólag kikapcsolt AdBlocker (reklámokat blokkoló programok) funkció mellett lehet gyűjteni. Amennyiben a felhasználó nem kíván jelen szolgáltatással élni, úgy őt a brickd.hu oldal további funkcióival kapcsolatban semmilyen hátrány (csökkentett tartalmi elérhetőség, nem engedélyezett funkciók stb.) nem éri. Amennyiben úgy dönt, hogy pontszerzés céljából deaktiválja (kikapcsolja) az AdBlockert az oldalon, az a felhasználó döntése és felelőssége.

A brickd.hu rendszere a pontgyűjtést naplózza, pontbeváltás esetén a megszerzett pontok felülvizsgálatára kerülhet sor. Gyanús, nem megengedett pontszerzési módszerek alkalmazása esetén a felhasználó pontjait az adminisztrátorok zárolják, az események felülvizsgálatára kerül sor, és a gyanú beigazolódása esetén a felhasználó kitiltásra kerül.

2.4.3. Pontszerzés ellenőrzése

A brickd.hu fenntartja a jogot arra, hogy a pontszerzéssel kapcsolatos tevékenységeket véletlenszerűen ellenőrizze, amelynek során a felhasználónak bizonyítania kell, hogy az adott pontot jogszerűen szerezte meg. Nem jogszerű pontszerzés esetén a felhasználótól az adott értékelési időszakban megszerzett pontokat a rendszer levonja (Jelenleg érvényben lévő minimálisan levonásra kerülő pontösszeg: 200 pont). Az ellenőrzés időszaka alatt a felhasználó brickd.hu-n megszerzett pontjai zárolásra kerülnek, azt ezen időszak alatt nem tudja felhasználni / beváltani.

Az ellenőrzés az alábbi tevékenységekre terjed ki:

- A szociális platformon megosztott brickd.hu tartalmat a felhasználónak a megosztás utáni 1 hónapban a rendszer kérésére képernyőfelvétellel igazolnia kell tudni. A képen egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a megosztott tartalomnak és a megosztás időpontjának. Az adatvédelmi előírások értelmében a megosztó felhasználó neve elrejthető, erről azonban a felhasználónak magának kell gondoskodnia. A kért igazolás teljesítésére a felhasználónak 24 óra áll a rendelkezésére, a határidőt túllépve a brickd.hu fenntartja magának a jogot az egyedi elbíráláshoz.

2.5. Nyereményláda

A brickd.hu lehetőséget kínál a felhasználóinak, hogy a megszerzett pontokat beváltva megpróbálják kinyitni a nyereményládát, amely értékes LEGO készletet rejt minden esetben magában. A felhasználók csak az általuk ingyenesen, térítési ellenérték nélkül megszerzett pontjaikat használhatják fel a láda kinyitásához.

Sikeres kód megadása esetén a láda azonnal kinyílik és annak tartalma a felhasználó számára elérhetővé válik. Ebben az esetben a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a szükséges információkat (FoxPost csomagautoma címe, kapcsolattartási adatok és titkos kód) eljuttassa a brickd.hu részére. Amíg ez nem teljesül, a nyereményt nem tudjuk elküldeni. A felhasználónak 30 nap áll rendelkezésére, hogy ezeket az információkat elküldje, 30 nap elteltével a láda tartalmát ismételten nyereményjátékra bocsájtjuk.

Abban az esetben, ha egyetlen felhasználó sem találja meg a határidő lejárta előtt a megfelelő számkombinációt, akkor a láda tartalmát elérhetővé tesszük a Pont Shopban, ahol bármely felhasználó a megfelelő pontérték megfizetése ellenében megszerezheti azt.

3. Pontbeváltás a Pont Shop-on keresztül

Az oldalon megszerzett pontokat a Pont Shop-ban található készletekre lehet beváltani. Az elérhető készletek listáját, illetve azok pontértékét a "Pont Shop" oldalon lehet megtekinteni. A felhasználó kizárólag az egyenlegén rendelkezésre álló pontokat tudja felhasználni. Az aktuális pontegyenleget a "Pont Shop" oldalon lehet megtekinteni, ehhez azonban szükséges, hogy a felhasználó be legyen jelentkezve az oldalra.

3.1. Pontértékek és készletek

A választható készletek listáját a brickd.hu saját döntési körében határozza meg, azonban figyelembe veszi a "LEGO Bázis"-ban, a felhasználók kivánságlistáihoz adott készleteket. Az oldalon szereplő termék képek tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változása miatt egyes esetekben előfordulhat, hogy bizonyos termékek raktáron lévőként szerepelnek, annak ellenére hogy valójában már nincsenek raktáron. Az ilyen eltérésekért a brickd.hu felelősséget nem vállal, ilyen esetben tájékoztatja a felhasználót.

3.2. Kosárba helyezés

Amennyiben a felhasználó rendelkezik elegendő pontszámmal, úgy az adott készlet alatt megjelenik egy "Kosárba" feliratú gomb, melyre rákattintva a kiválasztott terméket belehelyezzük a felhasználó kosarába.

3.3. Vevő költségei

A felhasználó a készleteket pontokért szerezheti meg, azonban a csomagolási, szállítási és a brickd.hu által használt PayPal online fizetési rendszer költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Ennek mindenkori költségei a "Kosár" tartalma alatt kerülnek részletezésre a megrendelés feladása előtt.

4. A brickd.hu-n történő vásárlás

4.1. A kosár tartalma

A Vevő az oldalon elérhető termékeket és szolgáltatásokat a "Kosárba" gombra történő kattintással helyezheti a virtuális kosarába. A kosár tartalma a "Kosár" menüpont alatt tekinthető meg. Itt van lehetőség a választott termék kosárból való törlésére is.

4.2. Szállítás és számlázás

Fizikai termékek vásárlása esetén a szállítást kizárólag a FoxPost csomagküldő szolgálaton keresztül teljesítjük. A Vevőnek a megrendelés feladása előtt:

- meg kell adnia a számlázáshoz szükséges nevét, címét, opcionálisan adószámát,

- a szállításhoz ki kell választania a hozzá legközelebb eső FoxPost csomagautomatát, illetve

- a sikeres szállítás érdekében meg kell adnia email címét és telefonszámát, amely alapján a FoxPost értesíti a vásárlót a csomagja állapotáról.

Ezen adatok megadása és naprakészen tartása a Vevő felelőssége, a hibásan megadott adatokból származó problémákért a brickd.hu-t, mint Eladót semmilyen felelősség nem terhel.

4.3. Megrendelés feladása és visszaigazolás

A Vevő a rendelését kizárólag a "Kosár"-ban feltűntetett ellenértékek azonnali megfizetésével tudja véglegesíteni. Az ellenérték beérkezéséig a készletet a rendszer elérhetőnek mutatja a többi felhasználó számára. A fizetés történhet PayPal számlával, illetve bankkártyával. A brickd.hu a PayPal online fizetési rendszert használja, a kezelt adatokról szóló részletes tájékoztatást az alábbi oldalon lehet megtekinteni: PayPal adatvédelmi információk.

A választott termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetését követően a Vevő pár percen belül visszajelzést kap e-mailben, és a rendszer kiállítja a megadott adatok alapján az elektronikus számlát. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a fizetési és szállítási módokat, illetve a rendelés sorszámát. Az első rendelést követően a felhasználó számára elérhetővé válik a "Rendeléseim" menüpont a neve alatt található menüben, itt követheti rendelésének állapotát.

4.4. Teljesítés

A brickd.hu vállalja, hogy a beérkezett és megfizetett rendeléseket 48 órán belül feldolgozza, erről a Vevőt tájékoztatja ("Rendeléseim" menüpont alatt követhető a státusz), és a rendelt készletek elérhetőségének függvényében 5 munkanapon belül a vásárláskor megadott FoxPost csomagautomata címére feladja. Elektronikus tartalmak megvásárlását követően a teljesítés pár percen belül megtörténik.

4.5. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A szerződés akkor tekinthető megkötött szerződésnek amikor az Eladó a megrendelési folyamat végén szállítási módtól függően a csomagot elkészíti, átadja a csomagküldő szolgálatnak és erről a Vevő részére e-mail-ben tájékoztatást küld. A létrejött szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

4.6. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a Vevő által előre megfizetett díjakat nem köteles visszafizetni.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

4.7. Külföldre történő szállítás

Az eladó jelenleg külföldre történő szállítást nem vállal.

5. Elállási jog

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó , kivéve, ha ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Eladó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A brickd.hu oldalon gyűjtött pontok beváltásával megvásárolt termékek és tartalmak esetén.

6. Adatkezelési szabályok

Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat ezen az oldalon olvashatja el.

Győr, 2021.11.26.

Weboldalunk sütiket használ.

Ezek szükségesek a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, a közösségi funkciók biztosításához. További információk

Weboldalunk sütiket használ.

Ezek szükségesek a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, a közösségi funkciók biztosításához. További információk
Változások sikeresen elmentve